migawka.net

GALERIA FOTOGRAFII AUTORSKIEJ

Galerie z: Lipiec 2006

Książ

Zamek Książ należy do największych w Polsce. Posiada ponad 400 pomieszczeń (wraz z zabudowaniami gospodarczymi ok. 600), a łączna kubatura pomieszczeń wynosi 150000 m3. Całość jest otoczona parkiem, obok zamku znajduje się stadnina koni. Zamek można zwiedzać przez cały rok.

0751 0773 0805 0838 0841 jquery lightbox videosby VisualLightBox.com v6.0

Bolków – ruiny zamku

Zamek w Bolkowie położony jest na wysokiej górze (396 m n.p.m.), której zbocze urywa się od strony Nysy Szalonej ostrym urwiskiem. Zamek został założony prawdopodobnie przez księcia legnickiego Bolesława II Rogatkę zwanego Łysym, później rozbudowany przez jego syna Bolka I Surowego, księcia świdnicko-jaworskiego. W latach 1301-1368 za panowania książąt Bernarda świdnickiego i Bolka II Małego zamek został powiększony, dostał się w ręce wdowy po Bolku II, księżnej Agnieszki Habsburżanki, a po jej śmierci przeszedł na własność królów czeskich (1392 r.)

W XV wieku zamek był kilkakrotnie oblegany (1463 – przez króla czeskiego Jerzego; 1468 – przez mieszczan świdnickich i wrocławskich; 1491 – przez króla czeskiego Władysława Jagiellończyka).
Często przebudowywany. W latach 1530-40 została podjęta przebudowa zamku pod kierunkiem Jakuba Parra, polegająca przede wszystkim na powiększeniu obszaru warownego. 1640 (podczas wojny trzydziestoletniej) oblegany, ale nie zdobyty; 1646 zajęty przez wojska szwedzkie; 1703 należał do cystersów z Krzeszowa; 1715 cystersi skończyli przebudowę wnętrz; 1810 przeszedł na skarb państwa pruskiego (sekularyzacja); 1850, 1893, 1920-3, 1927-8, 1937-8 kolejne restauracje.

Obecnie na zamku corocznie na przełomie lipca i sierpnia odbywa się festiwal muzyki gotyckiej pod nazwą Castle Party.

0847 0855 0861 0866 0869 0870 0875 jquery lightbox videosby VisualLightBox.com v6.0

Kolorowe jeziorka

Nazwą Kolorowe Jeziorka określane są trzy zalane wyrobiska na zboczach Wielkiej Kopy (871 m). Dawniej istniały tutaj kopalnie pirytu, po których pozostało sporo sztolni, a także wyrobisk. Woda zabarwiona związkami mineralnymi dała nazwę poszczególnym stawkom utworzonym właśnie w dawnych wyrobiskach. W okolicy można znaleźć stare górnicze kamienie graniczne.

0677 0682 0686 0697 0713 jquery lightbox videosby VisualLightBox.com v6.0

Purpurowe Jeziorko położone jest najniżej, a jednocześnie najbliżej Wieściszowic, doskonałego punktu wyjściowego do jeziorek. W 1785 roku otwarto tutaj kopalnię „Hoffnung”, która wydobywała łupki pirytonośne na potrzeby pobliskiej witriolejni, czyli wytwórni kwasu siarkowego. Wydobycie kontynuowano niemal do końca XIX wieku. Pozostał po kopalni dość ciekawy krajobraz złozony z głębokiego jaru o stromych ścianach i stawku z wodą zabarwioną na ciemnoczerwony kolor, stąd nazwa Purpurowe Jeziorko.

Nieco wyżej znajduje się kolejna atrakcja – Błękitne Jeziorko. Jak sama nazwa wskazuje jego wody zabarwione są na kolor niebieski. W roku 1793 powstała tutaj kopalnia „Neues Glück”, która działała do początku XX wieku. Zamknięto ją z powodu nieopłacalności wydobycia. W latach 50-tych podjęto prace, które miały dać odpowiedź, czy warto dalej eksploatować tę kopalnię, ale wyniki nie były zadowalające i wydobycia nie wznowiono.

Zielony Stawek jest najwyżej położonym wyrobiskiem, wchodzącym w skład Kolorowych Jeziorek. Jest pozostałością po kopalni „Gustav Grube”, która powstała w 1790 roku. Eksploatowano ją do roku 1902, kiedy to została zamknięta z powodu marnych efektów wydobycia. Zielony Stawek podczas suchych okresów czasami zanika, ale potem znów wypełnia się wodą.

Zamek Grodno – Zagórze Śląskie

Na stromym cyplu góry Chojna (450m n.p.m.) nad Jeziorem Bystrzyckim wznoszą się wspaniałe ruiny zamku Grodno, niegdyś jednej z największych i najsilniejszych warowni na Śląsku.

0397 0408 0419 0425 0440 0443 0445 0468 jquery lightbox videosby VisualLightBox.com v6.0

Początki zamku sięgają końca XIII wieku. Zbudował go książę Bolko I. Górska warownia zajmowała wtedy tylko najwyższą część wzgórza i składała się z piętrowego budynku, wieży obronnej, wieży bramnej i murów obwodowych. Wcześniej prawdopodobnie istniał tu gród z XII w. księcia Bolesława Wysokiego strzegący szlaku z Wrocławia do Czech, choć niektórzy uznają że już wtedy był to zamek. Legenda natomiast mówi, iż około roku 800 przybył w te strony angielski rycerz i zbudował na Chojnie czworoboczną strażnicę. Pierwsza wzmianka z 1315r. mówiła, że zamek jest własnością księcia świdnicko – jaworskiego Bernarda. Burgrabią był Kylian von Haugwitz. W I poł. XIV Bolko II rozbudował zamek, który składał się z wysokiej wieży, dwóch budynków stanowiących pomieszczenia załogi, wieży bramnej, drewnianych zabudowań gospodarczych oraz dużego dziedzińca. Całość otoczona była murem obronnym. W 1392 r. zamek wraz z całym księstwem przeszedł na własność czeską. W XV w. – zarządzało nim kilka różnych rodów rycerskich, aż w końcu opanowali go rozbójnicy. Stąd dokonywali napadów i rabowali okoliczną ludność oraz kupców. Jednym z rycerzy rozbójników był Jerzy Puczek (Mühlheim), a po nim ród Czettritzów. W 1535 r. Hieronim Czettritz sprzedał zamek Krzysztofowi Hochbergowi z Książa. W 1545 r. – cesarz Ferdynand I przekazał zamek Maciejowi z Łagowa (von Logau), sekretarzowi biskupa wrocławskiego Jakuba von Salza. Rozpoczął on przebudowę i rozbudowę zamku w duchu renesansu, kontynuowaną przez syna Jerzego. Powstały wtedy: dziedziniec dolny otoczony murem obronnym z pięcioma bastejami, brama wejściowa z budynkiem mieszkalnym, piekarnia, łaźnia i budynki gospodarcze, liczne portale z szarego piaskowca oraz zaliczany do najpiękniejszych na Śląsku, zdobiony sgraffitami portal budynku przedbramia z 1570. Z relacji z 1588r. można się dowiedzieć, że zamek został „z tak wielkim nakładem pracy i kosztów wybudowany, że nawet książę bez wstydu mógłby w nim zamieszkać”. Pod koniec XVI w. z powodu kłopotów finansowych wdowa po Jerzym z Łagowa musiała pozbyć się zamku, który powrócił do cesarza Rudolfa II. Ten przekazał go za zasługi w walce z Turkami hospodarowi mołdawskiemu Michałowi Walecznemu. Podczas wojny trzydziestoletniej Szwedzi częściowo zniszczyli zamek. W 1679 r. zamek był oblegany podczas buntu chłopskiego skierowanego przeciw ówczesnemu właścicielowi Zagórza – baronowi Jerzemu von Ebenowi. Zamku nie zdobyli, a barona wsparły wkrótce wojska sprowadzone ze Świdnicy. Dwóch przywódców buntu powieszono. W 1774 r. zamek został opuszczony. W 1789 r. zawaliła sie ściana południowa i zachodnie skrzydło mieszkalne. Na pocz. XIX w. majątek Ebenów rozparcelowano pośród wierzycieli. Gdy zamek przejęli okoliczni chłopi, zaczęto rozbierać ruinę. W 1823 r. zamek uratował prof. Johann Gustaw Gottlieb Busching z Wrocławia, który rozpoczął prace zabezpieczające a następnie rekonstrukcyjne. Zamek został przystosowany do celów turystycznych, powstała m.in. restauracja i muzeum ze starym uzbrojeniem. W lata 1840-1907 dalsze prace przeprowadzili jego następcy – hr. Fryderyk Burghaus oraz baron Maksymilian Zeidlitz. W 1869 r. od uderzenia pioruna spłonęła wieża. W 1904 r. Zeidlitzowie zrekonstruowali malowidła na budynku bramnym. Zdewastowany i okradziony po wojnie zamek przekazano wałbrzyskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a następnie oddziałowi PTTK w Wałbrzychu. W 1951 r. rozpoczęto prace konserwacyjne.

Dzięki współpracy z muzeami w Wałbrzychu i Wrocławiu oraz zaangażowaniu Andrzeja Pankowskiego otwarto w 1965r. Regionalne Muzeum PTTK Zamek „Grodno”.

Głazy krasnoludków

Głazy Krasnoludków, inaczej Gorzeszowskie Skałki, to miniaturka Gór Stołowych w północnym krańcu Zaworów. Na krawędzi zalesionego wzniesienia nad potokiem Jawiszówka, 1,5 km na południe od wsi Gorzeszów, na długości ponad 1 km ciągnie się świat piaskowcowych form, przypominających to, co wszyscy znają z Parku Narodowego Gór Stołowych.

0557 0524 0534 0543 0544 0552 jquery lightbox videosby VisualLightBox.com v6.0

Są więc i maczugi skalne, i bastiony, i wąskie szczeliny. Rezerwat „Głazy Krasnoludków” zajmuje 9 ha. Trzeba uważać po deszczu, bo skałki „schowane” są w cienistym lesie i pokryte wilgotnymi glonami. Niektóre z krawędzi opadają zaś ścianami wysokości ponad 20 m. Nietrudno więc o smutny wypadek. Przez teren rezerwatu prowadzi żółty szlak z Chełmska do Krzeszowa.

Szczawno Zdrój

11, 12 i 13 lipca gościliśmy w okolicach Wałbrzycha odwiedzając atrakcje tego regionu. Przy okazji tej wycieczki zrobiłem oczywiście sporo zdjęć które zaprezentuję na tej stronie w kolejności w jakiej zwiedzaliśmy każde z tych miejsc. Pierwsza galeria to zdjęcia ze Szczawna Zdroju – zapraszam do oglądania życząc jak zawsze miłych wrażeń.

0270 0273 0294 0352 0321 0337 0345 0354 0365 0368 jquery lightbox videosby VisualLightBox.com v6.0

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój położona jest w południowo – zachodniej Polsce na Dolnym Śląsku w Sudetach Środkowych. Leży na wysokości ok. 410m n.p.m. u podnóża góry Chełmiec (869m n.p.m.) najwyższego szczytu Gór Wałbrzyskich, w dolinie potoku Szczawnik. Od północnego – zachodu graniczy z gminą Stare Bogaczowice, od północy, wschodu i południowego – wschodu z Wałbrzychem, a od południowego – zachodu z Boguszowem – Gorce. Klimat Szczawna podgórski, lekko bodźcowy, łagodny i orzeźwiający jest określany jako klimat dolin i kotlin śródgórskich. Wynika to z położenia: od południowego – wschodu Szczawno osłonięte jest Górą Parkową a wzniesienia Białego Kamienia i duże obszary leśne chronią uzdrowisko przed wiatrami wiejącymi od Wałbrzycha.

Szczawno Zdrój jest atrakcyjnie położonym miastem z bogatą szatą roślinną. Zalesione zbocza otaczających wzniesień i dość głęboko wcięte dolinki stanowią o atrakcyjności terenów widokowych i wypoczynkowych. Około 60% powierzchni zajmują tereny zielone: lasy, pastwiska i łąki oraz sady. W uzdrowisku znajdują się dwa parki utrzymane w stylu angielskim (Zdrojowy i Szwedzki – 26,5 ha) z bogatą roślinnością rodzimą i aklimatyzowaną (ok. 180 gatunków) wśród której wiele drzew i krzewów to pomniki przyrody (130). Na szczególną uwagę zasługują różaneczniki i azalie – z przepięknymi kwiatami w okresie wiosennym. Parki powstały na przełomie wieku XVIII i XIX. Od 1996 roku prowadzona jest rewaloryzacja parku Zdrojowego. Celem rewaloryzacji jest odtworzenie charakteru parku z końca XIX wieku, kiedy to cieszył się największą popularnością.

Tak duża ilość bogatej i różnorodnej roślinności oraz ciekawa konfiguracja terenu zachęca do odwiedzania i przebywania w Szczawnie.

Do największych walorów miasta należą wody lecznicze, szczawy wodorowęglanowo – sodowo – wapniowo – magnezowe: „Mieszko”, „Dąbrówka”, „Młynarz” i ” Marta”. Pozostałe elementy jak: położenie, krajobraz, czyste powietrze czy zabytki architektury są dopełnieniem usług uzdrowiskowych i turystycznych bardzo ważnym i mającym istotny wpływ na atrakcyjność miejsca.